Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
Vịnh Lụt
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tập thơ Nguyễn Khuyến: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tị trước (1) Tị Này(2) chục lẻ ba
Thuận dòng nước cũ lại bao la
Bóng thuyền thấp thoáng giờn trên vách
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà
Bắt bậc người còn chờ chúa đến
Đóng bè ta phải rước vua ra
Sửa sang việc nước cho yên ổn
Trời đã sinh ta ắt có ta.
Chú thích:
(1) Năm Quý Tị (1893) vỡ đê Nhị Hà đồng bằng Bắc bộ bị nước lụt tràn ngập, mùa màng mất hết, dân chết đói khá nhiều.
(2) Năm Ất Tị (1905) mười ba năm sau lại có 1 trận lụt nữa thiệt hại hơn trước.