Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Viện Bảo Tàng
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chỉ cần một cơn ho có chất lượng của em
Một sợi tóc thuộc hàng phế phẩm
Một giọt máu lạc loài vì... muỗi cắn
Một miếng chanh em vất lại trên bàn
 
Là anh đã có ngay một viện bảo tàng
Để nhớ
Trong cơn ho, anh giữ một phần hơi em thở
Sợi tóc kia ngàn năm sau chẳng bạc bao giờ
 
Còn con muỗi cả gan hút máu em thì anh đã ép khô
Không cho giọt máu lang thang sang trái tim người khác
Anh còn viết lên vỏ chanh một hàng chữ vô cùng nắn nót
Để nhìn
Em có quyền đọc to rồi biến mất:
"Anh yêu em"