"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vì Sao Thu Đến Lá Vàng Rơi
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đã hiểu em ơi tôi đã hiểu
Vì sao thu đến lá vàng rơi
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi
Vì sao hai ta chẳng thành đôi
Ngày ấy thu sang thật tuyệt vời
Hai đứa ngắm nhìn lá thu rơi
Và em đã hỏi tôi câu ấy
Và tất nhiên tôi chẳng thể trả lời
Thế là thu trôi, lá vẫn rơi
Cho đến một ngày em xa tôi
Ngày ấy đến giờ tôi vẫn nhớ
Lá rơi, mùa thu, lá thu rơi...
Tôi đứng lặng trong chiều thu lá đổ
Dường như tôi đang thấy em tôi
Bên tai tôi vẫn vang lên câu hỏi
"Vì sao thu đến lá vàng rơi?"
 
Hanoi, 22 Jun., 2002