No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting.

Mary Wortley Montagu

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vè Thi Cử
Tác giả: Sưu Tầm
Tập thơ Sưu Tầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vè vẻ vè ve
Nghe vè thi cử
Dăm ba sĩ tử
Ở trước phòng thi
Cứ chép cứ ghi
Phỏm chìm phỏm nổi
Nghe trống đút vội
Túi áo túi quần
Cả hủ kinh luân
Văn chương thi phú
 
Mắt như chim cú
Tròn xoe liếc nhìn
Giám thị cứ tin
Lũ này ngoan đạo
Quay lưng đi dạo
Chúng mới giờ trò
Tay chân thập thò
Phao liền sử dụng
Ai cũng lúng túng
Ngó trước nhìn sau
Tay chép vài câu
Mắt trông giám thị
Vài đứa thủ thỉ
Mày chép xong chưa
Thôi cứ chép bừa
Chuyển qua tao với
 
Xem chừng trông đợi
Như thể hẹn hò
Ai cũng âu lo
Mình không kịp chép
Làm điều trái phép
Sao thoát lưới trời
Giám thị đứng cười
Em kia đứng dậy
Chân tay run rẩy
Mắt ngấn lệ đầy
Tai đỏ hây hây
Xin thầy tha lỗi
Tại em nông nổi
Mới phạm lần đầu
Thành khẩn hắn tâu
Cầu mong tha thứ
 
Giám thị biết chứ
Lũ yêu tinh này
Bị bắt khóc ngay
Hòng che tội trạng
Lại còn ra dáng
Hối lỗi vô cùng
Chứ thực thủy chung
Ngựa quen đường cũ
Bọn chúng cả lũ
Tâm địa bất minh
Nhưng nghĩ tội tình
Mấy năm đèn sách
Nếu làm đúng cách
Đình chỉ thi luôn
Cho bọn chúng chuồn
Nghĩ cũng thương cảm
 
Thôi ta tha tạm
Phạm lỗi lần đầu
Nhưng nếu lần sau
Ta không châm chước
Giám thị lui bước
Sĩ tử thở phào
Cung kính cúi chào
Tiễn thầy ra cửa
Công việc muôn thuở
Tiếp tục diễn ra
Sĩ tử cứ là
Thậm thò thậm thụt....