I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Về Thăm Chùa
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con về thăm chùa Quảng Long
Gió từ bi mát cõi lòng an vui
Vui sao ánh đạo sáng ngời
Lời kinh của Phật đời đời ngát hương
 
Pháp âm vi diệu lạ thường
Đưa con qua khỏi đau thương cuộc đời
Nắng vàng tỏa sáng muôn nơi
Chiếu soi u tối rạng ngời cõi âm
 
An nhiên lòng sáng trăng rằm
Đạo vàng giải thoát tối tăm tiêu trừ
Cho đời sáng tỏ chân như
Khô dòng lệ khổ tâm từ nở hoa