Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vầng Trăng Thơ Ấu
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi về tìm lại trong tôi
Mảnh trăng thơ ấu pha phôi nét vàng
Trải bao mưa nắng phũ phàng
Vầng trăng thánh thiện nghiêm trang cúi nhìn