Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vãn Tuồng Huynh Muội
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hồi cao hứng gọi em Tiểu Muội
Tưởng mình anh sáng chế độc quyền
Dè đâu thiên hạ coi phim chưởng
Quên võ công mà chỉ nhớ em
 
Từ đó trần gian đầy tiểu muội
Mỗi ngày mắt biếc một nhiều thêm
Cái cô môi đỏ năm mười bảy
Giờ hết co ro một góc thềm
 
Hồi tưởng tượng là sư huynh cứ
Tưởng mình anh hất mặt nhìn trời
Dè đâu bá tánh mê hát bội
Cũng sắm tuồng làm đại ca chơi
 
Từ đó trần gian đầy anh cả
Mỗi ngày múa kiếm ngắm me rơi
Cái ông lãng tử mùa xuân ấy
Giờ hết Sư huynh hết muội rồi
Hôm nay ai ghé thăm thi sĩ
Thấy trên bàn hai chữ : Trời ơi!