You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vài Nét Huế
Tác giả: Nguyễn Bính
Tập thơ Nguyễn Bính: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Cầu cong như chiếc lược ngà,
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ.
Đôi bờ đôi cánh tay vua,
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.
 
2.
Ở đây áo tím riêng màu,
Bài thơ nón mỏng che đầu mỹ nhân.
Loanh quanh xóm vắng đường gần,
Ấy ai làm dáng phi tầng với ai!
Con sông không rộng mà dài,
Con đò không chở những người chính chuyên.
 
3.
Ở đây có nước sông Hương,
Có cây núi Ngự, có đường Nam Giao.
Bồng bồng sáu nhịp cầu cao,
Thờ ơ bóng mát nơi nào cũng xanh.
Thâm u một dãi hoàng thành,
Đình suông con én không đành bay đi.
 
1941