From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Và Thời Gian
Tác giả: Đào Phong Lan
Tập thơ Đào Phong Lan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người đi về hướng sương rơi
Ta đi về phía chân trời cỏ len
Võ vàng một ánh trăng in
Hỏi dòng sông trắng đã quên…
Hay là…?
Tự ta,
Ta buộc vào ta!
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa
 
Bây giờ đã ngậm ngùi chưa?
Hay còn nuối chút xa xưa,
Để rồi…
Thôi!
Thì trả lại cho người
Dấu chân trên cát một đời chưa rêu!