Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Uống Rượu Yêu Đời
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Yêu đời uống rượu sáng nay
Vừa nâng ly để chớm say ngà ngà
Chớm chừng đã chợt bỏ ra
Đừng say mút chỉ rầy rà tít mây
Chơi mà mút chỉ đứt dây
Còn chi mà nói thang mây phiêu bồng
" Tuyệt mù bể nước " vời trông
" Non mây thăm thẳm bụi hồng chưa xa " ( 1 )
Ngày nào trùng ngộ bước ra
Trùng sinh sương sớm đầu hoa cuối cùng
Chân trời mặt biển thong dong
Bình minh nắng gió mây hồng vèo bay
( trích tập thơ Như Sương trang 39 )
( 1 ) Đổi chơi chút ít lời thơ tuyệt diệu Tản Đà :
" Kiếp sau xin chớ làm người
Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay
Tuyệt mù bể nước non mây
Bụi hồng trông thẳm như ngày chưa xa "