Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Ước Mơ
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thu đã về đây trời đổ lá
Gió nào đưa đẩy đến bên anh
Em như hoa nở bên thềm hạ
Cánh bướm si tình anh lượn quanh
 
Em loài hoa lạ làm sao giữ
Chiêm ngưỡng bao người chẳng riêng anh
Anh sợ ngày kia nhiều trắc trở
Cách lòng xa mặt mộng trôi nhanh
 
Anh ước làm sao mình hóa phép
Tôn em Hoàng hậu ở cung đình
Anh ngôi vua với quyền cao trọng
Chức tước ban em đủ mọi quyền
 
Triều thần chúc tụng cung nghinh đón
Diễm lệ em cùng vua ngự cao
Ngai vàng từ đó anh thôi sợ
Hoàng hậu bên mình mãi đến sau