Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Từ Xa Bờ Cỏ Đường Quê
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Từ xa bờ cỏ đường quê
Từ xa cây duối từng che đôi đầu
Từ xa nhà nhỏ thân nhau
Mía ăn trên chõng, trăng đầu ngọn tre
Từ xa sáng sớm sương che
Chiếc thau rửa mặt, tách chè còn thơm
Từ xa sương đổ chiều hôm
Ánh đèn thân mật bữa cơm lành hiền
Kể từ cái phút xa em
Chân đi một bước vương nghìn dây tơ
Bứt đi mà bước, mà xa
Bỗng nghe lòng buộc như là chưa đi
Từ xa giọng nói thầm thì
Khiến cho trăng bạc mây chì lắng im
Từ xa tiếng đập trái tim
Băng qua lồng ngực, đôi chim sum vầy
Từ xa thân quý đôi tay
Từ xa mắt thắm như ngày cùng đêm
Biết làm sao được thấy em
Những giờ vàng ngọc, mong tìm đâu ra
Xa chi, sông núi mà xa!
Lòng anh máu quyện chan hòa bên em...