Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
 
 
Tự Khúc
Tập thơ Nguyễn Nhật Ánh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mùa xuân có gì?
- Có hoa vàng ngoài kia mấy độ
Có trong ta một chiều cả gió.
Kỷ niệm có gì?
- Có sợi tơ mỏng mảnh lên trời
Có mắt em nhòa lệ thảnh thơi
Tình yêu có gì?
- Có hai người ở bên cửa sổ
Một người đứng yên một người đổi chỗ
Thời gian có gì?
- Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo
Bên kia bức tường dây trường xuân leo...