Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tư Chiến Sĩ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Sóng Hồng
Tập thơ Sóng Hồng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
思戰士
 
更深露急如秋雨
晨早霜濃似海雲
快送寒衫給戰士
陽光和暖豹新春
 
Tư chiến sĩ
 
Canh thâm lộ cấp như thu vũ
Thần tảo sương nùng tự hải vân
Khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ
Dương quang hoà noãn báo tân xuân.
 
Nhớ chiến sĩ
 
Đêm khuya móc tựa mưa thu
Sớm sương dày đặc mây mù biển giăng
Mau mau gửi các chiến trường
Áo cho chiến sĩ trên đường lập công
Mặt trời toả sáng nắng hồng
Báo tin xuân đến mùa đông sắp tàn.