Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tu
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi về tu cõi ai đây
Không ăn chay để nằm chay hết mình
Tôi đi quằn quại u minh
Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe
Tôi về nhặt lá đáy khe
Ném lên cao...
Lặng mình nghe...
Thật người
 
Thật anh dáng chếch lưng trời
Thật em dáng khóc dáng cười... thật mê
 
Miền im thẳm
thắm môi tê
 
Hôn em cạn máu
Đi về tận không...