A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Trở Gió
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1
Trời hâm hấp trở trời
Gió vùng vằng thổi vặn
 
Em trở chứng lầm lì
Bóng chiều đi thủng thẳng
 
2
Chút thảnh thơi hiếm hoi
Tiếng cười ròn ít lắm
 
Thương từng giây chết trắng
Tội tình chi phí mình
 
3
Cái va chạm lặng thinh
Nứt dọc đời vết khổ
 
Thời hội chứng thần kinh
Mọi thứ đều dễ vỡ
 
4
Buổi bập bềnh bọt bể
Nương vào nhau mà trôi
 
Ngắn ngun ngủn ngày người
Gió chi mà gió thế…
 
(Tháng 10-1991)