Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

 
 
 
 
Trǎng Sáng
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đứng cửa sổ trước
Thấy cành gió đưa nhau
Anh đứng cửa sổ sau
Thấy cây long não sáng
 
Biết là trǎng giữa cỏ
Rải những cọng rơm vàng
Biết là trǎng trên trời
Đang rắc hoa liền cánh.
 
Những khi em ở gần
Hai ta vui ngày tháng
Anh mải thơ quên trǎng.
Em nhắc anh:"Trǎng sáng"
 
Anh bồi hồi vui sướng
Hiểu tình em vẫn đầy
Vẫn nhớ trǎng hò hẹn
Vẫn một vầng đắm say.
 
Nay em đang ở xa
Anh nhắc em : "Trǎng sáng"
Anh gọi em: "Trǎng ngà"
Đứng bồi hồi canh vắng