Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Trang Nghiêm
Tập thơ Phạm Thiên Thư: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em như nụ bưởi
Vừa chín thơm bay
Anh khoa bàn tay
Tôn vinh dâu bể
 
Dáng em lau gầy
Vươn từ khổ đế
Mỉm cười thơ ngây
Trang nghiêm cõi này
 
Em là nụ lệ
Là hạt rượu say
Giữa chán chường đầy
 
Dáng em thấp thoáng
Mấy pho thơ dầy
 
Như khói như mây