Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Trăng Khuya Trên Hắc Hải
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trăng trên Hắc Hải rạng ngà
Biển như hồ rộng bao la mới kỳ!
Ngút ngàn sóng gợn li ti
Sao con đôi chấm nghĩ chi trên trời
Khuya không ngủ được, ra ngồi
Tựa bao lơn, ngắm trùng khơi một mình
Nếu như không có ân tình
Thì anh lạnh đến ghê mình, em ơi
Nhưng hồn anh sáng, anh vui
Anh nghe đây đó cuộc đời gần quanh
Có em: ấm cả xa xanh
Sóng bên chân khẽ cùng anh chuyện trò
Nếu anh tả biển bây giờ
Thì trăng kia cũng đợi chờ tả trăng
Tả đêm, tả cát sao bằng
Tả anh thương nhớ lòng giăng vạn trùng....
 
Xuân Diệu Xô-si 6/10/1967