When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Trăng
Tập thơ Phạm Thiên Thư: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trăng lên huyền diệu
Chim hót trên mồ
Mùa thu - mùa thu
Cười nụ trái khô
Muà sương trên vai
Trên cao phố lẽ mặt trời
Cây nghiêng hàng dựng rã rời chim bay
Nghe chừng gió cuộn đâu đây
Bãi xa tiếng quạ dâng đầy nước sông
Ta về người đi buồn không
Muà mua hoa trắng cho lòng nhớ em
Con tàu than hú ga đêm
Cây cao bóng lẻ buồn trên hồ cầm
Anh còn bạo động thâm tâm
Sương trên vai tượng buồn câm nín chiều
Gửi đoá hoa về người yêu
Nhớ em đau đớn cho nhiều tầm tay
Anh ngồi qua một đêm nay
Đêm trên hầm rượu với cây kèn đồng