Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Trăm Năm
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trăm năm gian khổ trường kỳ
Tình yêu gian khổ thuận tùy phút giây
Trăm năm chỉ một lúc này
Một giây phút một không ngày không đêm
Buồn vui chất chứa mỏi mềm
Chất chồng chất ngất ngày đêm chán chường
Bài thơ em vất giữa đường
Chờ ngày trở lại muôn phương một mình
(trích tập thơ Như Sương )