I've never known any trouble that an hour's reading didn't assuage.

Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Pensées Diverses

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tôi Đi Bào Ngư
Tác giả: Hữu Thỉnh
Tập thơ Hữu Thỉnh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tặng chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ
Tôi neo mình vào biển
Biển và tôi trong tiếp xúc toàn thân
Biển nhận ra tiếng gõ cửa dập dờn
Tiếng bền bỉ của tim tôi đang gõ
Nhận ra tiếng của người nghèo đi tìm của
Biển mở toang những gành đá thâm nghiêm
Xin sóng ngầm đừng đẩy tôi lên
Đừng đánh đu tôi, đừng chòng chàng, váng vất
Tôi lặng qua mấy tầng mặn chán
Để bàn tay hồi hộp trước bào ngư
Nước cứ ép và rong cứ xát
Tôi là nỗi khát khao không mỏi của trên bờ
Cũng có thể tôi tham lam nhiều quá
Trước bạc vàng dưới đáy biển bỏ quên
Nước da nhợt đi rồi thẫm lại bao lần
Tôi chẳng nhớ
Tôi gần như hóa biển
Biển rộng vô cùng mà bào ngư nhỏ nhoi
Bào ngư hiếm mà tôi thì đang khát
Nên hơi thở cứ phải dè từng hớp
Tai thình thình máu chực ứa ra
Nắng trên bờ lấy nón mà che
Nước dưới biển lấy đầu mà đỡ
Tôi gửi lại mồ hôi dưới bể
Để ngày sau lại nhớ lại đi tìm
 
14-8-1977