When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tóc Màu Thần Týợng
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cô gái õi, anh nhớ em
Nhý con nít nhớ cà rem vậy mà
Nhý Việt kiều lỡ ði xa
Về quê hýõng týởng lộn nhà... Xê un (*)
 
Tóc thề mẹ ðẻ ðen mun
Em ðem nhuộm tím, nâu, hồng, vàng hoe
Sợi dài, sợi ngắn... em chê
Mô ðen ðời mới nhà nghề thời trang
Vùng sâu, em chuộng Ðài Loan
Vùng gần, chuộng "mốt Ðại Hàn, chết anh!
-----------
(*) Seoul, thủ ðô Hàn Quốc