Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

 
 
 
 
Tình Yêu Rót Trời Xanh Vào Mắt Tôi
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình yêu rót trời xanh vào mắt tôi
Và đánh thức trong tôi những suối nguồn trong mát
Bàn chân tôi cảm ơn mặt đất
Trên con đường tình yêu đưa tôi đi.
Tôi yêu, tôi không còn hoài nghi
Không cô đơn không buồn không chán nản
Tôi yêu, và tôi mang tình yêu trên vầng trán
Trên bàn tay trên ánh mắt trên môi
Tình yêu tràn ngập trong mình tôi
Như nhựa xuân trong cành như lửa hồng trong bếp
Tôi xóa hết mùa đông bằng muôn ngàn lộc biếc
Và tôi đốt những lá vàng của tôi
Tôi yêu em, tôi tốt với cuộc đời
Tình yêu đã đưa tôi vào những ngày sáng thế
Tôi đã hiểu những gì là có thể
Trong không gian và trong thời gian...