Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tình Qua
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi dạo thanh bình giữa phố đông,
Tự cười sao chở núi và thông
Đến đây áng trở người qua lại;
Bỗng lướt ngang tôi một thoáng hồng.
Tâm trí còn kinh trận gió người!
Bốn bề không khí bỗng reo tươi
Một luồng ánh sáng xô qua mặt,
Thắm cả đường đi, rực cả đờị
Tôi trải thương yêu đưới gót giày,
Ôm chừng bóng lạ giữa mê saỵ
Lòng buồn lững thững vương sau áo,
Bước đẹp mà sao khéo tỏa dây
Thiên hạ về đâu? Sao vội đi?
Bao giờ gặp nữa? Có tình chi?
- Lòng tôi theo bước người qua ấy,
Cho đến hôm nay vẫn chẳng về.