Bạn nhìn thấy sự việc và hỏi “Tại sao?”, nhưng tôi mơ tưởng đến sự việc và hỏi “Tại sao không?”.

George Bernard Shaw

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tình Liêu Trai
Tập thơ Vũ Hoàng Chương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Quê nàng xa lắm tận phương Đông
Mãi xứ bình minh rậy lửa hồng
Vóc liễu y thường hoa phất phới
Trùng dương ngàn dặm nhớ mênh mông
Chưa gặp bao giờ ta đã mê
Này đêm trăng thiếu rượu xa về
Có ai ngăn bước cầm tay nhủ
Xá muội tình sâu chớ lỗi thề
Lời nói như làn hương thoảng đưa
Sóng trăng gờn gợn chút âm thừa
Liêu trai nghi hoặc người trong truyện
Hay đó tình duyên một kiếp xưa
Rượu ngấm say nằm dưới gốc mai
Khói sương tha thướt áo bay dài
Đê mê trở gối - ồ trăng lặn
Rêu biếc còn ghi nhẹ dấu hài
Nẻo mặt trời lên thoảng dáng mây
Xiêm y mờ nhạt vóc hoa gầy
Bể Đông nàng đã dần lui gót
Kỷ niệm chứng lưu một chút đây
Gạn giấc chiêm bao với mảnh hình
Tóc xòa buông rủ má tròn xinh
Hoa mai thêu trắng nền xiêm lụa
Đôi mắt ngời sao miệng đẫm tình
Lòng cháy yêu đương tự bấy giờ
Xá chi ngoài thật với trong mơ
Đêm đêm ảo ảnh thơm chăn gối
Tình hướng về Đông dạ lắng chờ