That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Amos Bronson Alcott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tình Em
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi đã hiểu thì đời chia đôi ngả
Buồn sa cơ anh lỡ vận mất rồi
Đường xa đi bao dốc thẳm núi đồi
Thân ngã ngựa mặc đời cho số phận.