In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tình Đổi Thay
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hoàn
Mây vẫy vậy, chỉ có màu thay đổi
Tình vẫn vậy, chỉ có người đổi thay!
Em ơi em, sao màu mây trắng vậy?
Chắc tại mây chưa biết đến tình yêu
Em ơi em, bên em tôi cảm thấy
Trái tim tôi đã biết nhớ nhung nhiều
Trước tình yêu, tôi thấy mình bé nhỏ
Trước em yêu, tôi chẳng biết nói gì
Tôi chỉ biết ngắm nhìn em lặng lẽ
Chỉ biết yêu và biết đợi chờ
Nhưng em ơi, sao màu mây thay đổi
Bởi lòng người cũng có lúc đổi thay
Nhưng mãi mãi mây vẫn luôn tồn tại
Như tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn
 
Hanoi, 21 Jun., 2002