Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tiếng Ve
Tác giả: Thuận Hữu
Tập thơ Thuận Hữu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trưa hè
tiếng ve
ra rả
Ai gọi "ve sầu"
cho
trưa nồng oi ả
cho
con người
lòng dạ
cứ
nôn nao
Tiếng ve
gọi về
mùa nắng
cho
hương mùa trái chín
thoảng bay
cho
những gái trai
say mùa hò hẹn,
cho
phượng cháy đỏ trời
tô thêm sắc nắng
cho
lúa về
vàng rực sân kho
cho
bâng khuâng
sau mỗi mùa thi
lưu luyến mái trường
thương thầy
nhớ bạn
Ôi
tiếng ve
gọi hè về
bịn rịn...
cho lòng người
chín những ước mơ.