The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tiếng Sáo Bên Trời
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tiếng sáo bay cao vút tận trời
Âm thanh lan tỏa buồn chơi vơi
Giọng ngâm ai đó buồn da diết
Khơi nỗi u hoài chuyện Liêu trai
 
Sáo ngân, ngân mãi bên đời
Tiếng rơi cung oán tiếng vời cung thương
Tiếng nào theo gió ngàn phương
Gởi người tri kỷ dặm trường mờ xa