Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
 
Tiếng Mõ
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em trở về. Đâu đây
Ngực vun mùa gió, ngất
Đất gửi lá cho cây
Hoa rơi từ giữa hạt.
Chiều hoang mang vó ngựa
Buồn ngon ơ vực sâu
Nửa thời kinh không đâu
Xớt khô từng tiếng mõ.