Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tiếng Hát Hoạ Mi
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngoài trời xa nghe tiếng hót véo von
Tiếng hoạ mi đang ngân vang trong lá
Một buổi chiều dường như là tất cả
Đã ngủ quên trong tiếng hát êm đềm
Một buổi chiều đã đến thật dịu êm
Tôi bỗng thấy lòng mình vui trở lại
Tiếng thánh thót cứ ngân da diết mãi
Đưa hồn tôi bay bổng tận phương nào
Một buổi chiều ôi yêu dấu làm sao
Một buổi chiều đã làm tôi sao xuyến
Tiếng ca ngân trong hồn tôi lưu luyến
Để tim tôi giữ mãi một bóng hình.
 
Hanoi, 03 Jun., 2002