This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Tiếng Em
Tác giả: Đinh Hùng
Tập thơ Đinh Hùng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi di tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm khi mới quen
Cùng bóng hàng cây găp. giũa dường
Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương
Bao nhiêu hoài bão bao hy vọng.
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương
Kỷ niệm thơm từng năm ngón tay
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vừng trán
Chưa ngát hương tình, hương dã bay
Sông biển nào đâu thấ nỗi niềm?
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm?
Lòng ơi ! Hoài von.g bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng em