We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tiễn Người Đi Xa
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rồi mai người đi xa
Có nhớ nắng quê nhà
Hàng cau buồn Vĩ Dạ
Trên phố Huế mưa sa
 
Người rồi qua xứ lạ
Nhớ mang theo cội nguồn
Một câu hò mái đẩy
Nghe ấm lòng quê hương
 
Người rồi qua xứ lạ
Có nhớ về sông Hương
Những chiều mưa kỷ niệm
Đồng Khánh buổi tan trường
 
Người rồi qua xứ lạ
Biển trời quá bao la
Dù quê nhà sỏi đá
Vẫn ngát hương đậm đà
 
Người chừ qua xứ lạ
Dù cuộc đời đổi thay
Quê hương là giếng ngọt
Tình hồ vơi lại đầy