The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thư Trung Thu 1951
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung...
 
1951