To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thu Tàn
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều tàn rơi trên con đường lá phủ
Em đã ra đi bỏ lại cảnh thu tàn
Bỏ lại con đường những xác lá nát tan
Như mảnh vỡ của tình yêu tan vỡ.
Anh đang nhớ, em ơi, anh đang nhớ
Về những gì ta đã có bên nhau
Chiếc lá ngày xưa giờ đã phai màu
Nhưng bài thơ vẫn còn nguyên nét mực.
 
Hanoi, 18 Jan., 2003