One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thu Khuê Hành
Tác giả: Tản Đà
Tập thơ Tản Đà: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Thu khuê oán làm theo điệu hành)
 
Gió thu lạnh lẽo mây trời quang
Sân thu đêm khuya rơi lá vàng,
Trăng tà chim lặng, nhạn kêu sương
Gối chiếc chăn đơn thiếp nhớ chàng.
Chàng đi xa cách nhớ quê hương
Quê hương đất khách người một phương
Mong chàng chẳng thấy lòng ngùi thương.
Buồng không canh vắng bóng in tường
Chỉ chỉ tơ tơ rối vẩn vương
Nước mắt đầm đìa trôi quanh giường.
 
Tháng cũ đã qua tháng mới sang
Tháng sau tuần nữa những tư lường
Ngày tháng đi chóng năm canh trường
Lác đác sao tàn, lấp lánh gương.
 
Trên trời Chức Nữ cùng Ngưu Lang
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng.