Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thoáng
Tập thơ Trần Nhuận Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
Giống mai chăng?
…Cũng không biết nữa
Đàn bà khoác bị cói, đeo kính cơn, mặc quần đùi ra phố
Uống rượu, chửi tục như đàn ông
 
Khách đến nhà, trẻ em toàn nói trống không
Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
Chúng đến trường, tay dây mực xanh đỏ
Bôi lên lưng áo các thầy cô
 
Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
Gã trốn tù, tội đánh người và khoét ngạch
Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
 
Thoáng mà anh
…Ừ nhỉ, khác xưa rồi
Buồn hay vui. Cũng không biết nữa
Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
Có bán cả phụ tùng tên lửa