Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ Trong Công Viên
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Tập thơ Đỗ Trung Quân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vốn tính hay quên và thường đến muộn
Chỗ đã có người ngồi
Chẳng sao
Thì ta ngồi xuống cỏ
Cũng vui thôi
Thỉnh thoảng ta cũng có một chỗ
Ngồi chưa lâu lại lơ đãng đứng lên
Kẻ chiếm chỗ cười nhăn nhở
Chẳng sao
Ta lại ngồi với xanh
Nghe cỏ thở
Cỏ êm ái
Đôi khi tặng thêm nhành hoa dại
Một tiếng dế gáy non
Một chiếc lá vàng
Nhờ trời
Tính hay quên và thường đến muộn
Ta có một chỗ ngồi
Bình an
 
1998