Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
 
Thơ Tình Gửi Yêu Dấu Đầu Thiên Kỷ Mới
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Người cho tôi trần gian:
Trái đất thời thơ dại
Chim canh cửa địa đàng
Thuở chúng còn chịu...nói.
2.
Người cho tôi mùi hương
Và, mặt trời giữa ngực,
Môi: thơm biển Hoa Nghiêm,
Trái tim: rừng Bát Nhã.
3.
Người cho tôi vực, khuya
Đêm vọng, nồng, tiếng hát.
Những ngón tay xuân thì:
Bươi tìm...tôi-thất-lạc.
4.
Người cho tôi phục sinh
Giữa chập trùng oan, khuất.
Những con dế nghe kinh;
Gióng hồi chuông cứu rỗi.
5.
Người cho tôi đám đông:
-thấy chúng ta là một.
Trong dáng ngồi Quan Âm
Tôi kiết già nỗi nhớ.
6.
Người cho tôi bền, lâu
Từ ngọn đèn đã tắt.
Tôi cho...tôi: - đời sau
Từ khi em có mặt.
Du Tử Lê
(Nov. 01)