Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ Tình Gửi Yêu Dấu Đầu Thiên Kỷ Mới
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Người cho tôi trần gian:
Trái đất thời thơ dại
Chim canh cửa địa đàng
Thuở chúng còn chịu...nói.
2.
Người cho tôi mùi hương
Và, mặt trời giữa ngực,
Môi: thơm biển Hoa Nghiêm,
Trái tim: rừng Bát Nhã.
3.
Người cho tôi vực, khuya
Đêm vọng, nồng, tiếng hát.
Những ngón tay xuân thì:
Bươi tìm...tôi-thất-lạc.
4.
Người cho tôi phục sinh
Giữa chập trùng oan, khuất.
Những con dế nghe kinh;
Gióng hồi chuông cứu rỗi.
5.
Người cho tôi đám đông:
-thấy chúng ta là một.
Trong dáng ngồi Quan Âm
Tôi kiết già nỗi nhớ.
6.
Người cho tôi bền, lâu
Từ ngọn đèn đã tắt.
Tôi cho...tôi: - đời sau
Từ khi em có mặt.
Du Tử Lê
(Nov. 01)