Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ Ở Đào Quý Châu
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không ai chết hai lần tôi cũng thế
Riêng nỗi sầu cư ngụ tới muôn năm
Đời vốn ngắn dù bàn tay sáu ngón
Tôi sống thừa, từng phút héo ăn năn.