Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ Khởi Tự Mê Cuồng
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Trời mưa, không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu!
Tình yêu, không đáng lắm
Nhưng đủ làm... tiêu nhau!
 
2.
 
Ðường người, vui có chăng
Ta trùng điệp u buồn
Nhớ ai mà tóc rụng
Ngóng ai muốn đục tròng
 
Vươn vai ngồi thở bụi
Thúng thắng cơn ho đờm
Rầu thay thân bạc nhược
Tay bới tình em chôn !
 
Ðường người, đau có chăng
Em tính còn ham chơi
Lưng ngoan dòng tóc bính
Môi trinh non thích cười
 
Chiều chiều hay giỡn nắng
Tình trôi kệ tình trôi
 
3.
 
Ta là ta bất tử
Thơ khởi tự hồn oan
Cám ơn ai đào huyệt
Vùi dập giấc mơ phàm !
 
Ta là ta bất tử
thơ khởi tự mê cuồng
Cám ơn ai hành hạ
Kẻ bất thường... điên luôn !
 
4.
 
Lòng như xưa , khó gội
Hình người, - mực đã thâm !
Ngày kia ta tù tội
Chỉ là án sát nhân !
 
5.
 
Em phải nằm xuống trước
Ám ảnh một đời ta!...
 
(1974)
Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)