One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ Chúc Tết Năm 1963 (Quý Mão)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mừng năm mới,
Cố gắng mới,
Tiến bộ mới,
 
Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi!