Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ Chưa Đề Tựa 2
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Tập thơ Đỗ Trung Quân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu
Tôi ném thơ tôi vào lửa
Vo viên dưới chân bàn
Ấy là kkhi một người đi lấy chồng
Ấy là khi ra đường gặp một tha`ng đốn mạt
Thơ không cứu nỗi nỗi buồn
Hãy quên tôi đi
Sao em lại tin tôi
Cả anh nữa - người bạn
Tôi không phải nắng
Không làm ra bình minh
Sao em lại tin tôi là chim hót
Thỉnh thoảng cuộc đời không đẹp
Chỗ của thơ tôi là lửa bếp
Chỗ của thơ tôi là chấm hết