"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thơ Cho Một Người Họ Huỳnh
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi vẫn thế trở về đây đơn độc
Một hồn sầu chấn ngự một non cao
Một vai xiêu, một cổ xiết ân, cừu
Một đầu nặng chất mang tình thảm thiết
Người vẫn thế gánh đời tôi thua thiệt
Mắt vẫn buồn như suốt dạo tôi đi
Tóc đương xanh nhưng lòng đã bạc nhiều
Chân bé nhỏ đi trong sầu bão lớn
Tôi hư hỏng với nửa đời lêu lổng
Nửa đời buồn như chiếc lá khuya bay
Những buổi chiều ngồi đợi nắng ăn tay
Người thơ dại biết đâu lòng tôi tức tưởi
Người xa càch như chưa hề gần gụi
Làm sao người hiểu được đớn đau tôi
Những ước mơ là ngục tối đời đời
Nhốt tham vọng không bao giờ đạt được
Như con nước đã chọn đời xuôi ngược
Người âm thầm trông đợi phút thăng hoa
Như bóng cây nép khuất một hiên nhà
Như sự thực không bao giờ thay đổi
Tình muôn thưở nên suốt đời vẫn mới
Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu
Ngực thanh tân nên hơi thở nhiệm mầu
Tôi phủ phục dưới chân người-yếu-đuối
Tôi vẫn thế trở về đây thú tội
Tội yêu người hơn cả lúc ra đi
Và mai sau, tôi, nắm cỏ xanh rì
Xin bia mộ ghi tên người-cứu-rỗi
Người vẫn thế vì yêu nên đắp đỗi
Những hụt hao, lở sút ở đời tôi
Bên đắng cay nhục nhã ở lòng người
Ai mai phục dùm tôi một hồn đắm đuối
Ai cờ xí đi trong tình tôi vòi vọi
Cho tôi về theo nhã nhạc đêm nay.
(14-12-69)