Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.

John LeCarre

 
 
 
 
Thiên San
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Điệp Luyến Hoa
Tập thơ Điệp Luyến Hoa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
天山
 
遙望天山風景好
紫霞白雪抱青山
朝陽初出赤如火
萬道豪光照世間
 
Thiên San
 
Dao vọng Thiên San phong cảnh hảo,
Tử hà, bạch tuyết bão thanh san.
Triêu dương sơ xuất xích như hoả,
Vạn đạo hào quang chiếu thế gian.
 
Dịch nghĩa
Xa ngắm Thiên San phong cảnh đẹp
Ráng hồng, tuyết trắng ấp non xanh
Mặt trời mới ló như hòn lửa
Vạn ánh hào quang chiếu thế gian.
 
Núi Thiên San
 
Xa ngắm ngọn Thiên San phong cảnh thật đẹp,
Ráng tía, tuyết trắng ôm ngọn núi xanh.
Mặt trời mới ló đỏ như lửa,
Muôn ánh hào quang chiếu thế gian.