Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
Thiên Đường Lại Mở
Tập thơ Vũ Hoàng Chương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vườn tưởng trọn mùa hoang phế
Còn thơm một nụ quỳnh hoa
Lịch tưởng trọn dòng hoen lệ
Còn tươi một ánh dương hòa
 
Chừ đây xuân thắm lòng tang
Dưới gót chân em bừng nở
Từ nay đời ấm từng trang
 
Dưới búp tay em lần giở
Em ơi! một sớm trao tình
Đã nhẹ sầu thương nửa kiếp
 
Thuyền Thơ buộc khóe thu xinh
Kìa xứ hoa nồng bướm đẹp
Lòng em còn ngát hương duyên
Đỏ thắm như lòng trái đất
 
Tình ta còn mới y nguyên
Như buổi thiên đường chưa mất
Em ơi! một sớm trao tình
Đã nhẹ sầu thương nửa kiếp
 
Thuyền thơ buộc khóe thu xinh
Kìa xứ hoa nồng bướm đẹp
Ánh trăng hiền hậu bao nhiêu
Ngọc sáng mười phương tinh tú
 
Là đây bờ cõi tình yêu
Này cặp môi đào hé nụ
Lòng em còn ngát hương duyên
Đỏ thắm như lòng trái đất
 
Tình ta còn mới y nguyên
Như buổi thiên đường chưa mất
Lắng nghe em niềm mong nhớ
Dâng ngời sóng mắt đê mê
 
Em ạ thiên đường lại mở
Chờ ta chắp cánh bay về