Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thế Giới Đẹp
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đã tin có một thế giới đẹp
Và tôi đưa tất cả mọi người khác
vào thế giới đẹp mà tôi tin
Những bông hoa đẹp - mấy ai nhìn!
Những loài chim đẹp - ai bảo vệ!
Chỉ vì tôi không ngờ lại thế
Thế giới đẹp, lẽ ra tôi phải giữ
Cho riêng mình. lẽ ra tôi đừng nên
đưa tất cả mọi người vào sống cùng trong đó
Vì một lẽ giản đơn: thế giới đẹp của tôi còn chưa có
nhưng tôi tin, và tôi mong đợi nó
Tôi không thể chỉ sống một mình
Trong cái thế giới đẹp mà tôi tin.