Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

 
 
 
 
Tháp Hoả Xa Vãng Lai Tân - 搭火車往來賓
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Huệ Chi: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
搭火車往來賓
 
幾十日來勞走路
今天得搭火車行
雖然只得坐炭上
畢竟比徒步漂亮
 
Tháp hoả xa vãng Lai Tân
 
Kỷ thập nhật lai lao tẩu lộ,
Kim thiên đắc tháp hoả xa hành;
Tuy nhiên chỉ đắc toạ thán thượng,
Tất cánh tỷ đồ bộ phiêu lương.
 
Đáp xe lửa đi Lai Tân
 
Cuốc bộ mấy mươi ngày vất vả,
Hôm nay được bước lên xe hỏa;
Dù rằng chỉ ngồi trên đống than,
Sang gấp mấy lần khi cuốc bộ.
Chú thích
Lai Tân: tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, một địa điểm trên đường sắt từ Nam Ninh đi Quế Lâm.