A good book is always on tap; it may be decanted and drunk a hundred times, and it is still there for further imbibement.

Holbrook Jackson

 
 
 
 
Thanh Minh - 清明
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
清明
 
清明時節雨紛紛
籠裡囚人欲斷魂
借問自由何處有
衛兵遙指辯公門
 
Thanh minh
 
Thanh minh thời tiết vũ phân phân
Lung lý tù nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tự do hà xứ hữu
Vệ binh dao chỉ biện công môn.
 
Dịch nghĩa
Tiết thanh minh mưa phùn dày hạt
Trong ngục, người tù buồn đứt ruột
Ướm hỏi: nơi nào có tự do?
Lính gác chỉ tay về phía xa: cửa công đường
 
Tiết thanh minh
 
Thanh minh lất phất mưa phùn
Tù nhân nghe thấm nỗi buồn xót xa
Tự do, thử hỏi đâu là?
Lính canh trỏ lối thẳng ra công đường
Chú thích
Bài này dựa theo bài thơ Thanh minh của Đỗ Mục đời Đường.